Telefon (denně 8-20 hodin): +420 775 304 554   |  E-mail: podpora -z- southgate -t- cz

Stanovy

Informace o stanovách sdružení.

IČO: 26652684 Sdružení bylo registrováno dne: 22.01.2004 Ministerstvem vnitra ČR pod. č.j.: VS/1-1/56023/04-R
Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 04.01.2010 pod č.j. VS/1-1/56023/04-2 a 18.10.2013 VS/1-1/56023/04-R
Sídlo sdružení: SouthGate CZFreeCB; Hůrka 75,37315 Nová Ves
Transparentní bankovní účet: 2701237464 / 2010 FIO, Č. Budějovice

1. Základní ustanovení

2. Účel a činnost spolku

Posláním spolku je zpřístupnit internet v oblastech, které z důvodu nízkého osídlení nejsou pro komerční sféru zajímavé a obyvatelé nemají možnost žádného nebo pomalého a drahého připojení. Za účelem naplnění svého výše popsaného poslání spolek:

Cílem spolku není dosažení zisku.

3. Členství ve spolku

4. Práva a povinnosti členů spolku

4.1 Práva členů:

4.2 Povinnosti členů:

4.3 Členství zaniká:

5. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

5.1 Valná hromada

5.1.1 Valná hromada zejména:

5.1.2 Rozhodování na valné hromadě

5.1.3 Mimořádná valná hromada

5.1.4 Náležitosti valné hromady

5.2 Představenstvo

5.2.1 Rozhodování a jednání představenstva

5.2.2 Povinnosti představenstva

5.2.3 Práva členů představenstva

5.3 Zasedání provozovatelů vysílačů

5.3.1 Revizní komise:

6. Financování

6.1 Příjmy spolku tvoří zejména

6.2 Výdaje spolku tvoří zejména

7. Ukončení činnosti spolku

8. Pojmy a definice

9. Přechodná a závěrečná ustanoveníV Českých Budějovicích dne 05.10.2013

Mgr. Pavel Ambrož, Marek Pešula, Luděk Horák Členové představenstva SouthGate CZFreeCB z. s.

Ozvěte se nám!

Telefon: +420 775 304 554
E-mail: podpora -z- southgate -t- cz

SouthGate CZfreeCB, z.s.
Hůrka 75,37315 Nová Ves
IČ: 26652684, DIČ: CZ0026652684

© SouthGate CZfreeCB, zájmový spolek. Design Jan Junek, realizace Radovan Moser.