Telefon (denně 8-20 hodin): +420 775 304 554   |  E-mail: podpora -z- southgate -t- cz

Pravidla

Informace o pravidlech sdružení.

Internet je možné využívat za těchto podmínek

Pravidla připojení

Pokuty za nedodržení pravidel připojení

Platby členských příspěvků

Příspěvky na připojení k internetu

Jsou definovány v sekci: Tarify.

Změna výše příspěvku na připojení k internetu

Takto nahlášená změna výše platby nabývá účinnosti od 1. dne následujícího měsíce.

Dlouhodobé neplacení členských příspěvků

Zrušení členství

Aktualizace kontaktů

Člen je povinen udržovat na sebe aktuální kontakty na stránce clen.southgate.cz.

Práva a povinnosti provozovatelů vysílačů

Zápůjčka zařízení

O zápůjčce nebo výměně zařízení rozhoduje správce vysílače (APčkář) po konzultaci s minimálně jedním členem představenstva. I při splnění všech podmínek nevzniká jakýkoliv právní nárok na zapůjčení zařízení. Zařízení zůstává po celou dobu zapůjčení majetkem SG. (viz. smluvní podmínky zapůjčení)

Nový člen

Stávající člen

Za stávajícího člena je považován, člen sdružení, který alespoň 12 měsíců řádně platil poplatek za připojení k internetu (dříve členský příspěvek) v tarifu standard.

Možnosti zapůjčeného zařízení

dle rozhodnutí VH je cena jednoho zařízení maximálně 2.000,- Kč, tato cena zahrnuje:

Ostatní ustanovení

Ozvěte se nám!

Telefon: +420 775 304 554
E-mail: podpora -z- southgate -t- cz

SouthGate CZfreeCB, z.s.
Hůrka 75,37315 Nová Ves
IČ: 26652684, DIČ: CZ0026652684

© SouthGate CZfreeCB, zájmový spolek. Design Jan Junek, realizace Radovan Moser.